Контакты

КОМФОРТ ООД


гр. Варна,
бул. "8-ми Приморски полк" № 50


Telephone: +359 52 620 220


e-mail: office@komfortbg.com


web: http://www.komfortbg.com


Varna Wave

гр. Варна

Централен район

Година на построяване: 2018 г.

 

Архитектурата на Varna Wave е вдъхновена от движенето на морска вълна пресъздадена във фасадата посредством редуване на Corian и стъкло. Лоджиите са решени в графитено сив цвят с цел да подсилят дълбочината им и елегантната линия на белите елементи. Овалната форма на ъгъла омекотява целия обем и подчертава изтънчения дизайн на сградата. Сградата се опитва да наложи един различен подход към разбирането за жилищната сграда в градската архитектура - модерна визия и иновативни материали, съчетани с оптимални размери на жилищните площи и интимност на средата.

 

Карта и Местоположение