За контакти

КОМФОРТ ООД


гр. Варна,
бул. "8-ми Приморски полк" № 50


Telephone: +359 52 620 220


e-mail: office@komfortbg.com


web: http://www.komfortbg.com


Жилищен комплекс "Оркид Хилс"

гр- Варна, ул. Ана Феликсова №16

РЗП: 52 000 кв.м

"Оркид Хилс" е най-големият жилищен проект във Варна, предлагащ един напълно нов стил на живот. Комплекс от затворен тип, който осигурява на своите обитатели пълен комфорт, сигурен и удобен начин на живот. Сградата е газифицирана и е въведена в експлоатация.

Карта и Локация