За контакти

КОМФОРТ ООД


гр. Варна,
бул. "8-ми Приморски полк" № 50


Telephone: +359 52 620 220


e-mail: office@komfortbg.com


web: http://www.komfortbg.com


Жилищна сграда "Чаталджа"

гр. Варна, бул. "Чаталджа" № 20

РЗП: 12 900 кв.м

Година на построяване: 2006 г.

Карта и Локация